[Tractat Vinculant] CRIDA A l’ACCIÓ

2019 ÉS UN ANY DECISIU PER AL TRACTAT VINCULANT SOBRE EMPRESES TRANSNACIONALS I DRETS HUMANS!

geneva_banner_websiteES-900x394

La Campanya Global fa una crida a realitzar accions de protesta enfront del poder corporatiu el 12 d’octubre de 2019 en coincidència amb la Setmana de Mobilització dels Pobles a Ginebra.

SUMA’T PER A RECLAMAR ELS DRETS DELS POBLES PER SOBRE DELS DRETS DELS INVERSORS, EL LUCRE I IMPUNITAT DE LES TRANSNACIONALS

La globalització neoliberal continua permetent l’explotació del món per part dels grans poders econòmics i financers. Els megaprojectes, l’agroindústria i la militarització, entre altres, constitueixen l’expressió d’una organització patriarcal, neoliberal i racista que representen atacs al conjunt de la vida. Així, els drets dels pobles han estat sistemàticament violentats, la Terra i els béns comuns destruïts, saquejats i contaminats, mentre les empreses continuen cometent els seus crims econòmics i ecològics amb total impunitat. Tot això ens envia a una crisi ambiental i climàtica de proporcions desconegudes i de la qual les transnacionals no es responsabilitzen.

Impulsades pel seu imperatiu de maximitzar els guanys, les empreses transnacionals tracten d’enfrontar treballadors i treballadores de les diferents regions entre si al llarg de tota la cadena de subministrament. Les sistemàtiques violacions dels drets humans afecten a milions de persones, les quals son expulsades forçosament per les indústries extractives, el “lliure comerç” o el negoci de la guerra, i obligades a fer llargues rutes migratòries, mentre les grans empreses civils i militars segueixen creant nous mercats i lucres a costa d’això.

Comunitats i pobles estan resistint l’avanç d’aquesta ofensiva que implica, en la major part dels casos, la combinació de l’acció institucional de governs d’ultradreta amb accions que vulneren els drets col·lectius dels pobles impulsades per actors com les empreses transnacionals. L’evidència sobre la violació de drets humans de les mans d’aquestes empreses està àmpliament documentada i en els territoris es tradueix en desastres ambientals, en la mort d’activistes, líders i lideresas de comunitats i pobles.

La signatura i aprovació de nous tractats internacionals de comerç i inversions brinda més drets a “els inversors” que a les persones i comunitats afectades. Pitjor encara, mitjançant el mecanisme de solució de disputes inversor-Estat (conegut com ISDS) es blinden els interessos corporatius en detriment de l’interès públic.

Per a enfrontar el poder corporatiu i el sistema capitalista i patriarcal, és necessari i urgent donar una resposta sistemàtica. Hem d’unir les nostres experiències, lluites, aprendre col·lectivament de les nostres victòries i els nostres fracassos, compartir estratègies i anàlisis per a frenar la impunitat de les transnacionals. El procés del Tractat Vinculant de les Nacions Unides sobre empreses transnacionals i drets humans constitueix un espai, en el marc del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides, des d’on podem obligar a les corporacions a respectar els drets humans, creant un mecanisme perquè els estats i pobles afectats puguin demandar a les empreses transnacionals.

Entre el 14 i el 18 d’octubre tindrà lloc la 5ta Sessió del Grup de Treball Intergovernamental de composició oberta (OEIGWG) a Ginebra. La Campanya Global per a reivindicar la sobirania dels pobles, desmantellar el poder de les empreses transnacionals i posar fi a la impunitat, estarà novament allí, com cada any des de 2014, per a continuar pressionant als governs i evitar que descarrili el procés.

En aquest context:
La Campanya Global se suma a la crida de la Campanya Europea “Drets per a les persones, normes per a les transnacionals – Stop ISDS” que es mobilitzarà entre l’11 i el 18 d’octubre a Europa denunciant el poder corporatiu.
• La Campanya Global convoca a una Setmana de Mobilització dels Pobles a Ginebra entre el 12 i el 19 d’octubre.
• I crida a realitzar accions de protesta davant del poder corporatiu el 12 d’octubre en tot el planeta i a pressionar als governs perquè avancin les negociacions del Tractat Vinculant. Es tracta d’un dia important ja que se celebra el “descobriment” d’Amèrica, iniciant un procés colonial que té una continuïtat amb les actuals polítiques econòmiques imposades pels països més poderosos del Nord Global al Sud Global.

Qui és la Campanya Global?
La Campanya Global per a Reivindicar la Sobirania dels Pobles, Desmantellar el Poder de les empreses transnacionals i posar fi a la Impunitat és una coalició de més de 200 moviments socials, xarxes i organitzacions, així com campanyes de denúncia a empreses transnacionals específiques, actives en diferents sectors, regions i països. Es tracta d’una resposta dels pobles, a nivell global i estructural, que aspira a confrontar el poder de les transnacionals, mitjançant estratègies d’intercanvi d’informació i d’experiències, debats, funcionant com un espai cada vegada més visible on s’aprofundeix la solidaritat i el suport entre les diferents lluites contra les empreses transnacionals (ETNs).

Vols saber més? https://www.stopcorporateimpunity.org/?lang=es