[StopISDS] Crida a l’acció: 11-19 d’octubre de 2019

Prou de impunitat corporativa!

Drets per a les persones, normes per a les transnacionals!

stopceta

La impunitat corporativa està fora de control. Com a resultat d’acords de tractats de comerç i inversió mal concebuts, així com de la desregulació i la falta de normes internacionals, el poder de les empreses transnacionals està causant greus danys socials, ecològics i democràtics.

A tot el món, les empreses transnacionals se surten amb la seva desplaçant a la gent, violant els drets dels treballadors i treballadores, contaminant la terra i alimentant un canvi climàtic desbocat.

I encara pitjor. Fins i tot quan els governs aconsegueixen contra vent i marea fer el correcte, les transnacionals tenen una altra arma secreta: el mecanisme de resolució de conflictes entre inversors i Estats (ISDS). Es tracta d’un opac sistema de tribunals paral·lels als sistemes judicials oficials que les grans empreses utilitzen per a intimidar als països que s’atreveixen a enfrontar-se a ells. El ISDS permet a les transnacionals demandar als països quan intenten fer coses com detenir el fracking, introduir regulacions ambientals o prendre mesures per a millorar la salut pública.

Aquest sistema d’impunitat corporativa és inadmissible. Hem de mobilitzar-nos per a exigir canvis i trencar el poder de les empreses transnacionals.

Des de gener de 2019, més de 200 organitzacions de tota Europa han estat fent campanya per a posar fi a la impunitat de les transnacionals i obtenir normes vinculants sobre les seves activitats. En el context de les crucials negociacions internacionals en Nacions Unides, tant a Ginebra per a un Tractat Vinculant sobre les empreses transnacionals i els drets humans, com a Viena sobre el futur del mecanisme de resolució de conflictes inversor-Estat (ISDS), demanem una mobilització contra el poder corporatiu.

Fem una crida a totes les organitzacions de la societat civil, moviments socials i sindicats perquè s’uneixin a nosaltres i es comprometin a realitzar una setmana d’acció de l’11 al 19 d’octubre de 2019.

Junts i juntes, posem fi a la impunitat corporativa!

SIGNA AQUIStopISDS_Logo_CA-01