Manifest 2018

La interrupció de les negociacions del TTIP no significa, ni molt menys, que el projecte hagi estat abandonat. I a més, durant aquests anys la Comissió Europea està impulsant tot un seguit de tractats que van en la mateixa direcció, com ara el CETA amb Canadà – que ha entrat en vigor provisional sense estar ratificat per tots els estats membres-. Actualment s’estan negociant, el TISA, el Mercosur que implica a l’Argentina, Brasil, Uruguai i Paraguai, el JEFTA amb Japó…

Tot això forma part de la pretensió de configurar una arquitectura econòmica i comercial d’escala global que únicament beneficia als poders corporatius per sobre dels interessos de la ciutadania, els drets humans, la sobirania de les institucions polítiques electes, la justícia pública i la sostenibilitat de la vida social i del planeta.

Per totes aquestes raons creiem cada cop més important, mantenir la informació pública, l’activisme social, la incidència política, l’alerta a un ampli nombre de sectors afectats i la mobilització social, arrelades al territori, per tal d’exercir un permanent control ciutadà davant d’aquest incessant i antidemocràtic procés d’imposició del poder de les multinacionals.

Som una campanya formada per organitzacions socials i polítiques, entitats i plataformes, que comparteixen una profunda preocupació per les diverses amenaces que plantegen els Tractats de Lliure Comerç i Inversió. Representem interessos públics molts diversos, incloent la protecció del medi ambient, la salut pública, l’agricultura, la justícia econòmica, la lluita contra les desigualtats, els drets del consum i la protecció de les normes alimentàries i agrícoles, el benestar animal, les normes socials i laborals, els drets de les persones treballadores, els drets de les dones i la lluita contra la dominació patriarcal, l’accés públic a la informació i els drets digitals i la defensa de serveis públics essencials com l’educació, el control públic i social dels sistemes financers, entre d’altres.

Rebutgem les actuals negociacions d’aquests Tractats per part de la UE, portades de forma secreta, i exigim un debat polític transparent i democràtic. Les polítiques econòmiques i comercials han de servir a l’interès públic i al nostre futur comú. No podem tolerar acords que afecten les nostres vides, especialment les més vulnerables, i que estan dissenyades exclusivament per defensar i perpetuar un sistema econòmic profundament en crisi.

Demandes i objectius compartits

Defensem la construcció d’unes relacions i polítiques comercials entre els nostres pobles que posin en primer lloc les persones i el planeta, garantint els drets humans universals, el treball decent, que permeti a la gent viure una vida digna, incloent una renda adequada i els drets laborals; una transició a una economia de baixes emissions de carboni, un ús social i ecològicament responsable dels recursos; el reconeixement del treball reproductiu i de cura, dels treballs informals de servei a les persones i a la comunitat; aconseguir una democratització significativa en tots els nivells de presa de decisions; la lluita contra la pobresa i l’establiment de noves relacions de solidaritat i equitat entre homes i dones i amb les persones d’altres regions; la reducció dràstica de les desigualtats i el respecte dels drets de les persones refugiades i immigrants; l’augment global del nivell de benestar econòmic, social i ambiental.

Exigim

  • Transparència constant i participació de tots els sectors implicats: s’han de fer públics els textos de les negociacions de la Comissió, així com tots els documents de negociació per permetre un debat públic obert i crític sobre els Tractats de Lliure Comerç i Inversions.
  • Informar i avaluar els impactes d’aquest tipus de Tractats.
    No als mecanismes de solució de discrepàncies estat-inversor, siguin els ISDS o el Tribunal Multilateral de Inversions (MIC) que proposa la Comissió Europea.
  • Mantenim amb fermesa la sobirania de les nostres societats i dels nostres pobles per a la presa de decisions en la defensa i millora de l’interès públic i el be comú per sobre dels interessos privats.
  • La defensa dels serveis públics, de la sobirania social i de les institucions públiques per preservar i desenvolupar aquests serveis en funció dels drets de la ciutadania i la sostenibilitat de la vida social.
  • La construcció d’un tractat internacional dels pobles, que reculli unes regles d’economia i comerç compatibles amb els drets humans, socials, laborals, cultural i ambientals, així com la necessitat d’instruments jurídics internacionals vinculants que permetin demandar les vulneracions d’aquests drets per part de les multinacionals.

Catalunya, 14 de febrer de 2018

Si la teva entitat no està adherida a aquest nou Manifest, us demanem que ho feu aquí:

https://catalunyanotci.org/formulari-adhesions/