Un altre comerç és necessari! No als Tractats de Comerç i Inversió (TCI)

Som una campanya present en més de 2.000 ciutats i pobles d’Europa, formada per organitzacions de la societat civil, partits polítics, sindicats, associacions professionals i entitats de diferent índole, així com persones a títol individual. Cobrim un ampli espectre de grups de interès -protecció del medi ambient, la salut pública, l’agricultura, la justícia econòmica, la lluita contra les desigualtats, els drets del consum i la protecció de les normes alimentàries i agrícoles, el benestar animal, les normes socials i laborals, els drets de les persones treballadores, els drets de les dones i la lluita contra la dominació patriarcal, l’accés públic a la informació i els drets digitals i la defensa de serveis públics essencials com l’educació, el control públic i social dels sistemes financers, entre d’altres- que compartim una profunda preocupació per les múltiples amenaces que plantegen els tractats de comerç i inversió (TCI).

 

cabecera_twitter

Fins ara l’objectiu del nostre treball havia estat aturar les negociacions del Tractat Transatlàntic (TTIP) i l’acord amb el Canadà (CETA). Arran de les múltiples protestes, i gràcies a la oposició de la societat civil, hem aconseguit èxits importants: el TTIP segueix paralitzat, el acord amb el Canadà (CETA) encara ha de ser ratificat per molts parlaments estatals, i els tribunals privats per a les grans corporacions (ISDS) han estat posats en evidència com a antidemocràtics i han patit un desprestigi polític i jurídic a la Unió Europea (UE).

Malgrat aquests èxits, la UE continua treballant per imposar una agenda comercial neoliberal a través de nous acords, com el de serveis (TISA), el de Mèxic i el bloc del Mercosur (Argentina, Uruguai, Paraguai), Singapur, Vietnam i Japó, i la creació d’un Tribunal Multilateral d’Inversions (MIC) específic per dirimir les disputes entre inversors i estats.

Reclamem una política econòmica i comercial que serveixi per a l’interès públic i actuï en favor d’un futur en comú. No podem tolerar tractats de comerç i inversió que afecten negativament les nostres vides, especialment les més vulnerables, i que estan dissenyats exclusivament per defensar i perpetuar un sistema econòmic en profunda crisi, tant social com econòmica i mediambiental.

Què fem?

Realitzem campanyes de sensiblització i d’informació sobre els impactes dels tractats de comerç i inversió en el medi ambient, en els estàndards socials i laborals, en l’agricultura i l’alimentació, els serveis públics i en la pèrdua de democràcia i sobirania.

A més treballem juntament amb altres xarxes per tal d’establir mesures que obliguin a les empreses transnacionals a complir els drets humans en forma de lleis i regulacions d’àmbit estatal, regional i local, així com establir instruments jurídics internacionals -com el Tractat Vinculant de Nacions Unides- que permetin demandar a aquestes empreses en casos de vulneració dels Drets Humans.

Creiem que és cada vegada més important informar a la població, treballar en la incidència política, estendre el missatge a un ampli nombre de sectors afectats i continuar amb l’activisme i la mobilització social, per tal d’exercir un permanent control ciutadà davant la imposició del poder de les transnacionals.

Aquests són els eixos temàtics sobre els quals estem treballant:

– Treball

– Agricultura i alimentació

– Medi Ambient

– Serveis públics

– Poder corporatiu

Un altre comerç és necessari

És hora d’actuar de manera diferent per garantir un futur digne per a totes.

Per això diem que un altre comerç és necessari:

Un comerç que redueixi els impactes de la globalització, que promogui la lluita contra la pobresa, la reducció dràstica de les desigualtats i la lluita contra el canvi climàtic, prenent mesures radicals per reduir la petjada i el deute ecològic de la UE.

Un comerç al servei de les majories socials i no de les empreses multinacionals. Els tractats de nova generació busquen limitar o eliminar les regulacions en salut, medi ambient, drets laborals o qualsevol altre àmbit que suposi un obstacle per al comerç.

Un comerç basat en la cooperació dels pobles, que respecti els drets de les persones migrants i refugiades, que estableixi noves relacions de solidaritat i equitat entre homes i dones i amb les persones d’altres regions.

Un comerç que estigui dins dels límits del planeta i, per tant, no estigui basat en combustibles fòssils i sigui, inevitablement, més lent, proper i desplaci menys volums de mercaderies.

Un comerç que fomenti una economia dirigida a generar recursos per a la vida, reconegui el treball reproductiu i de les cures i on les dones tinguin protagonisme.

Un comerç que protegeixi els drets laborals i permeti als treballadors i treballadores obtenir una renda adequada per viure amb dignitat.

Un comerç que protegeixi l’educació, la salut, l’aigua, el coneixement i la cultura com a recursos no subjectes a l’apropiació privada. No han de ser béns que només uns pocs es puguin permetre. Per tant, no tenen cabuda en les negociacions dels tractats comercials.

Un comerç que incentivi l’economia local i l’economia social i solidària, i no posi a les petites i mitjanes empreses en desavantatge comparatiu amb les grans corporacions transnacionals. Cal recordar que a Catalunya, del total d’empreses, un 99,8% són pimes i generen el 70,1% de l’ocupació, i en el cas de l’Estat espanyol, aquesta ocupació puja fins al 73% molt per sobre d’altres estats del la UE, la qual cosa les fa especialment sensibles a l’entrada de competidors més grans.

Un comerç que protegeixi el futur de l’agricultura camperola al Nord i el Sud global, que defensi la sobirania alimentària, la justícia climàtica i dignifiqui la feina dels agricultors i agricultores. L’alimentació de qualitat ha d’estar a l’abast de totes i no dels que s’ho puguin permetre.

Un comerç que defensi una fiscalitat justa, que elimini els mal anomenats paradisos fiscals i els buits legals que actualment permeten l’evasió i l’elusió fiscal per part de les grans empreses.

Rebutgem l’estratègia de competència salvatge i desigual que propugnen els governs neoliberals a Europa, i rebutgem qualsevol vincle amb l’extrema dreta, ja que la nostra proposta és la de la cooperació i la integració dels pobles.

Què exigim?

  • Democratitzar la política comercial de la UE, implicant adequadament al Parlament Europeu, als Parlaments dels Estats membres i la societat civil, duent a terme un ampli debat públic garantit per un procés transparent.
  • Transparència constant i participació de tots els sectors implicats: s’han de fer públics els textos de les negociacions de la Comissió, així com tots els documents de negociació per permetre un debat públic obert i crític sobre els Tractats de Lliure Comerç i Inversions.
  • Sobirania popular i de les institucions públiques per legislar i regular la defensa i millora de l’interès públic i el bé comú, sense la imposició dels òrgans de cooperació reguladora que busquen eliminar o reduir les regles que suposen un “obstacle” per al comerç.
  • Serveis públics de qualitat i accessibles per a totes les persones davant la liberalització i la privatització que els tractats de comerç i inversió converteixen en irreversibles.
  • Polítiques que facin que el gruix del comerç sigui local i de proximitat, i que promoguin una economia social i solidària que anteposi els valors ambientals i socials i de la feina digne.
  • Aturar l’expansió i acabar amb els mecanismes de resolució de conflictes inversor-Estat, siguin els ISDS, l’ICS, o el Tribunal Multilateral d’Inversions.
  • Mesures que obliguin a les empreses transnacionals a complir els Drets Humans en forma de lleis i regulacions d’àmbit estatal, regional i local, així com a instruments jurídics internacionals, com un tractat internacional dels pobles, que reculli unes regles d’economia i comerç compatibles amb els drets humans, socials, laborals, cultural i ambientals, així com la necessitat d’instruments jurídics internacionals vinculants que permetin demandar les vulneracions d’aquests drets per part de les multinacionals.
  • Per tot això, fem una crida a la ciutadania i les seves organitzacions socials, col·legis professionals, partits polítics, alcaldes i alcaldesses, representants electes, pimes, entitats de l’economia social i solidària, feministes, ecologistes, sindicats i mitjans de comunicació a sumar-se a aquesta campanya.
  • Hem d’exigir un canvi d’orientació en les polítiques comercials, fiscals i distributives de la Unió Europea per posar al centre de les mateixes la preservació del medi ambient i els drets humans i de les comunitats, com a condició fonamental per garantir la pau i una major justícia global.

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.