Els Tractats de LLiure Comerç entren en campanya electoral del 21D

Els tractats de lliure comerç entren en campanya electoral. Excepte PP i C’s, totes les candidatures responen a les preguntes de la campanya Catalunya No al TTIP.

La CAMPANYA CATALUNYA NO AL TTIP, CETA, TISA, agraeix a les candidatures Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya, Catalunya en Comú – Podem, Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent la seva participació i les respostes al qüestionari que des de la Campanya els vam enviar.

Lamentem que el PP i Ciudadanos, no hagin tingut temps – C’s – ni voluntat política, per respondre quatre preguntes a una plataforma que aplega més de 200 organitzacions, col·lectius i activistes del país.

Des de la Campanya hem volgut oferir a les candidatures un espai per parlar i exposar les seves propostes, de forma transparent i amb voluntat de continuar el diàleg. En una campanya electoral on es complicat arribar a l’opinió pública amb qüestions programàtiques que s’escapen dels debats mediàtics, és responsabilitat dels moviments socials i organitzacions sindicals interpel·lar a les organitzacions polítiques que es presenten.

candidats qüestionari

A continuació publiquem aquestes respostes, per l’ordre estricte de la seva representació parlamentaria.

1. Quina posició té el seu partit/candidatura sobre el TISA?

Junts per Catalunya:

Aquests tractats fa temps que s’estan debatent amb una certa opacitat, difícils de superar si no esdevenim un estat independent. Necessitem obrir un debat ampli i plural sobre les seves implicacions, en la línia del que va disposar la recent Resolució aprovada pel Parlament de Catalunya. La nostra és una candidatura que defensa la multilateralitat i el lliure comerç, i per tant a priori defensa l’existència de tractats internacionals, però alhora es necessita transparència en els seus plantejaments.

Esquerra Republicana de Catalunya:

ERC va donar suport a la proposta de resolució del Parlament de Catalunya manifestant així, la seva oposició a la signatura dels tractats com el TTIP, CETA o TISA, sempre que no garanteixin la sobirania i les competències de les institucions nacionals electes o la preservació dels drets laborals.

Partit dels Socialistes de Catalunya:

Les negociacions de l’Acord sobre el Comerç i els Serveis (TISA) estan suspeses des de desembre del 2016. El comerç de serveis és vital per a l’economia de la UE i creiem que és necessari reformar les regles internacionals que estan totalment desactualitzades. El TISA pot ajudar a tancar llacunes que actualment s’aprofiten per a cometre abusos contra els treballadors i els consumidors, sempre que garanteixi la protecció de les nostres normes laborals, socials i mediambientals, l’exempció dels serveis públics de l’acord i el ple respecte del dret a regular de les autoritats en defensa de l’interès públic, tal com recull la resolució del Parlament Europeu de 3 de febrer de 2016.

Catalunya en Comú – Podem:

Ens oposem frontalment a l’acord multilateral TISA. Aquest acord que pretén una liberalització al màxim en el àmbit dels serveis, representa un atac neoliberal que atempta directament contra els drets de la ciutadania europea i també a la capacitat dels estats membre de poder regular i defensar els seus serveis públics. Un dels punts més problemàtics és que impediria que un servei que en algun punt hagués estat privatitzat, exemple l’aigua, pogués tornar sota control públic.

Candidatures d’Unitat Popular-Crida Constituent

La nostra organització rebutja aquest tractat neoliberal perquè retalla la sobirania dels pobles per entregar-la al poder de les corporacions. Aquest tractat entra dins la lògica del capital financer que privatitza serveis, dificulta la regulació dels estats per garantir la protecció de la ciutadania, afavoreix una re-regulació en benefici del poder corporatiu. Aquest tractat de lliure comerç i inversions representa la concreció del model imperial transatlàntic que pretén enfrontar les classes treballadores dels diferents blocs econòmics dominants del món i constitueix un atac a la democràcia i la sobirania dels pobles a causa de l’obertura dels serveis públics a la inversió privada.

2. Quina posició té el seu partit/candidatura sobre els tribunals privats d’arbitratge i sobre la proposta de la Comissió Europea de crear una Multilateral Investment Court (MIC)?

Junts per Catalunya

Tots els mecanismes d’arbitratge són benvinguts, però el que cal és garantir que siguin representatius i, sobretot, que tinguin veu els estats membres i tots els actors, especialment els més vulnerables, en el seu debat, aprovació, implementació i seguiment.

Esquerra Republicana de Catalunya

ERC ha manifestat el seu suport a que s’excloguin els mecanismes especials d’arbitratge de disputes d’empreses a Estats, així com la institucionalització de la intervenció de les empreses transnacionals en els processos polítics de regulació del comerç i la inversió.

Partit dels Socialistes de Catalunya

Ens oposem frontalment als sistemes d’arbitratge privats per a la resolució de litigis entre inversors i Estats, presents en l’actualitat en més de 3.300 acords bilaterals al món, uns 1.400 d’ells a la UE. Per això, el Grup socialista al Parlament Europeu ha iniciat i liderat la defensa de la creació d’un Tribunal Multilateral d’Inversions (MIC) públic i transparent, que compti amb totes les garanties processals i estigui format per jutges permanents, independents i sotmesos a un estricte codi ètic de conducta i incompatibilitats, com a solució per acabar definitivament i a tot el món amb tots els sistemes d’arbitratge privats existents.

Catalunya en Comú – Podem

Estem en contra d’aquest tipus d’arbitratge ja que respon a una lògica de privatització de la justícia. Aquests tribunals afavoreixen els interessos de les multinacionals enfront els estats. El MIC pretenia ser un rentat de cara però continua validant que les multinacionals eludeixin tenir que respondre davant de possibles parts afectades com ciutadans, sindicats… i per contra, permet que les empreses siguin les úniques amb capacitat per demanar compensacions milionàries als Estats.

Candidatures d’Unitat Popular-Crida Constituent

Aquesta proposta de Tribunal ve a reemplaçar el Tribunal Bilateral, però per nosaltres això no resol la problemàtica.
Un dels problemes d’aquests tribunals és la falta d’escrutini i transparència. En aquests tribunals l’abús de poder corporatiu, la força estructural de les grans corporacions, transforma la suposada funció coercitiva en un simple mode de gestió basat en la negociació-mediació. Al mateix temps, aquests tribunals esmorteixen les crítiques al capitalisme en el seu conjunt reforçant així el poder corporatiu. El problema són els tractats neoliberals, el poder de les corporacions i les relacions social capitalistes.

3. El seu grup parlamentari impulsarà durant el primer trimestre de la present legislatura una Comissió parlamentària (punt 3 de la Resolució aprovada al Ple del 6 d’octubre de 2016) per tal d’estudiar i debatre amb la participació dels Ajuntaments, agents socials i econòmics i la societat civil organitzada sobre els efectes dels Tractats de Lliure Comerç i Inversions?

Junts per Catalunya:

Si, la Resolució aprovada és inequívoca. És necessari difondre i debatre les implicacions dels tractats. Moltes vegades es valoren les bondats o no bondats dels tractats amb molt poca informació o de vegades fins i tot amb informació esbiaixada. Cal tenir tota la informació i valorar-ho en la seva globalitat. Els tractats internacionals poden ser globalment bons, però a un nivell concret i individualitzat poden ser més o menys beneficiosos. Per tant, és bo posar sobre la taula i debatre amb transparència les implicacions que té qualsevol tractat, tant a nivell global com individual per als diferents sectors implicats.

Esquerra Republicana de Catalunya:

Davant l’excepcionalitat de la convocatòria electoral del 21-D és prudent no establir fites a tan curt termini. Nogensmenys, ERC donarà suport, com ja ho va fer, a avaluar els impactes dels tractats comercials amb els agents econòmics i socials, ajuntaments i societat civil organitzada.
Partit dels Socialistes de Catalunya:
Ens refermem en el vot emès al seu dia en les respectives resolucions esmentades i la necessitat de donar compliment al que s’aprova al Ple del Parlament. Caldrà constituir la comissió parlamentària per a l’estudi i el debat dels efectes dels Tractats de Lliure Comerç, amb participació dels ajuntaments, agents socials i econòmics i societat civil organitzada, dins del termini previst, tenint en compte també els efectes en el calendari de la constitució de la nova legislatura.

Catalunya en Comú – Podem:

Sí, creiem essencial que tant la societat civil com els diferents agents socials i econòmics del país siguin partícips i prenguin part en el debat sobre els efectes d’aquests Tractats de Lliure Comerç i Inversions. Aquests tenen un efecte directe sobre els drets socials, laborals i ambientals del conjunt de la ciutadania i per tant, és aquesta qui ha de tenir veu per decidir.

Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent:

Des de la CUP-CC no tenim cap problema en la creació d’una comissió d’estudi, però aquestes no són vinculants. Nosaltres creiem que hem de trobar els mecanismes vinculants i coercitius des del parlament i la Generalitat que dificultin la permanència sistèmica del capitalisme.

4. La “Proposta de resolució sobre un marc legislatiu pel respecte dels drets humans de les empreses catalanes que operen a l’exterior” aprovada per unanimitat el 25 de juliol de 2016 instava “al Govern de Catalunya a iniciar en el termini de 8 mesos els treballs per crear i desplegar un centre d’estudi i d’avaluació sobre els impactes de les empreses catalanes amb inversions a l’exterior”. Penseu que, dins de les competències de la Generalitat, aquest centre ha de tenir instruments efectius i vinculants per al compliment dels DDHH que vagin més enllà de la voluntarietat?

Junts per Catalunya:

Apostem per una sensibilització cap al Codi ètic d’actuació internacional que s’està elaborant, amb una adhesió a aquest Codi ètic per part de les empreses. La nostra proposta és que totes les empreses que treballen amb les oficines exteriors es comprometin respecte d’aquest Codi, donada la dificultat de capacitat punitiva a altres països. Per tant, apostem per incentivar adhesions al Codi ètic i una actuació de “control per demanda”.

Esquerra Republicana de Catalunya:

ERC és garant de la defensa del compliment dels DDHH i dona suport a mesures que vagin més enllà de la voluntarietat en el seu compliment dins del marc de la UE, com ha reclamat l’eurodiputat Josep-Maria Terricabras amb la revisió de l’acord global entre la UE i Mèxic.

Partit dels Socialistes de Catalunya:

Pel que fa a l’inici dels treballs, som partidaris de desplegar plenament aquest centre en la major brevetat possible i de què disposi d’instruments suficients per vetllar pel compliment de la legislació vigent en l’àmbit dels drets humans per part de les empreses catalanes amb inversions a l’exterior. Caldria comptar amb instruments per fer complir amb els DDHH i la legislació, dins l’àmbit de les competències de la Generalitat, i per això caldria estudiar els mecanismes a implementar des dels departaments en què s’estructuri el Govern de la Generalitat i des del propi centre. Ens refermem en la necessitat de la creació d’un instrument internacional, jurídicament vinculant, que garanteixi el compliment de les obligacions en matèria de drets humans per part de les empreses transnacionals i altres empreses, i en el nostre suport al grup de treball del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides que té el mandat d’elaborar aquest instrument.

Catalunya en Comú – Podem:

És absolutament necessari caminar per establir instruments vinculants que garanteixin el compliment de les obligacions per part de les empreses transnacionals catalanes en matèria de drets humans. Catalunya ha de convertir-se en el referent en la defensa del dret internacional dels drets humans i això passa perquè la Generalitat es doti d’instruments vinculants i capacitat sancionadora que li permetin vetllar pel compliment de la legislació en aquesta matèria.

Candidatures d’Unitat Popular-Crida Constituent:

Malgrat que no tenim una gran confiança en el dret internacional, hem de mantenir una vigilància estricta sobre les corporacions, particularment les catalanes i hem de donar tot el suport als països del sud global que lluiten contra el poder colonial de les corporacions. En aquest sentit, un centre d’estudi i avaluació dels abusos corporatius de les empreses catalanes, els mecanismes per fer efectiva la seva reparació i no repetició pot ser una iniciativa molt interessant. Al mateix temps, també considerem imprescindible que la Generalitat no pot treballar amb empreses que vulnerin drets laborals o ambientals.

Atenció als mmcc: Rosa Mateu (+34 647 333 897)

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.